SUSTAINABLE FLOW - PROJECTS

Submitted by Veranika Khlud on Mon, 06/05/2023 - 15:30

The Sustainable Flow project contributes to the reduction of carbon dioxide (CO2) emissions in seven pilots ports in the central Baltic Sea region. As part of the project, a digital tool for reducing carbon dioxide emissions is being developed and energy saving and renewable energy measures are being implemented. The Sustainable Flow project is 3.4 million euros.

The event will be organized:

The opening event of the Sustainable Flow project will be organized as a Teams webinar on June 15, 2023, from 10:00 a.m. to 11:00 a.m.

PROGRAM:

10.00–10.15 Sustainable flow: what and why? Project manager Denis Bickovs

10:15–10:45 Freeport of Riga presentation, head of RBP environment unit Vilis Avotins

10:45–11:00 Development opportunities. Assistant project manager Andrejs Zelenkovs.


Projekts Sustainable Flow veicina oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazināšanu septiņās pilotējamas ostās Baltijas jūras centrālajā reģionā.

Projekta ietvaros tiek izstrādāts digitāls rīks oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai un īstenoti energotaupības un atjaunojamās enerģijas pasākumi. Projekts Sustainable Flow ir 3,4 miljonu eiro vērtībā.

Pasākums tiks organizēts:
Sustainable Flow projekta  atklāšanas pasākums tiks organizēts kā vebinārs Teams 2023.gada 15.jūnijā no plkst.10:00 līdz 11:00.

PROGRAMMA:

10.00–10.15 Ilgtspējīga plūsma: kas un kāpēc? Projekta vadītājs Deniss Bičkovs

10:15–10:45 Rīgas brīvostas prezentācija, RBP vides nodaļas vadītājs Vilis Avotiņš

10:45–11:00 Attistības iespējas. Projektu vadītāja asistents Andrejs Zeļenkovs.

Link/Saite: Pieslēgties ->