Sustainable Flow, partner meeting 2 and site visits to Norrköping, Oxelösund SWE, Riga and Tallinn

Submitted by Veranika Khlud on Wed, 09/20/2023 - 12:47

ENG:

Partner meeting 2 and site visits is organizing  from 17th september  – 21st september. Project member is visiting (Norkoping – Okselosund – Riga – Tallinn) pilot ports. The project partners visited the port of Riga on 20th September.

At the partner meeting in Riga,  the visiting harbor master of free port of Riga was presented port presentation  and visited the VTS center.

Disscusion

During the meeting, issues were discussed regarding the project and the involvement of the port of Riga in the project, and the port to be piloted. Identified as is process and situation and also future opportunities to reduce CO2 emissions.


LV:

Otra partneru sanāksme tiek organizēta no 17. septembrī līdz  21. septembrīm, un tiek apmeklēti pilotējamās ostas (Norčēpinga – Okselosunda – Rīga – Tallina). Projekta partneri apmeklējuši Rīgas ostu 20. septembrī. 

Partneru sanāksmes Rīgā, tika organizēta Rīgas ostas kapteiņu dienesta. Sniegta prezentācija par Rīgas ostu un apmeklējuši VTS centru. 

Sanāksme laikā, tika apspriesti aktuālie jautājumi par projektu un Rīgas ostu iesaistīšanu projektā, ka pilotējamo ostu. Identificēti esošā situācija un arī nākotnes iespējas, lai mazināt CO2 emisijas.

Group photo